18 czerwca 2016

Parafialny zespół Caritas

image_print

Jesteśmy do dyspozycji w każdy piątek po wieczornej mszy świętej w godz. 18.30 – 19.30 (w okresie Wielkiego Postu po drodze krzyżowej)

Zarząd:

  • przewodniczący – Ewa Tomczyk
  • za-ca przewodniczącego – Hanna Samulska
  • sekretarz – Karolina Ponikowska
  • skarbnik – Mirek Grabowiecki

Zapraszamy również osoby, które chciałyby zaangażować się w działalność zespołu Caritas. Mile widziana każda pomocna dłoń.

caritas

“Nig­dy nie jest tak, żeby człowiek, cz
y­niąc dob­rze dru­giemu, tyl­ko sam był dob­roczyńcą. Jest równocześnie ob­da­rowy­wany, ob­da­rowa­ny tym, co ten dru­gi przyj­mu­je z miłością.” – Jan Paweł II