image_print

Patron parafii św. Rafał Kalinowski

Urodził się w Wilnie 01.09.1835 roku. Absolwent Akademii Inżynierskiej w Petersburgu. Kapitan w wojsku carskim. Po wybuchu powstania Warszawskiego otrzymał dymisję z wojska carskiego i oddał się do dyspozycji tajnego Rządu Narodowego, który mianował go naczelnikiem  Wydziału Wojny na Litwie. W roku 1864 został aresztowany a następnie skazany na karę śmierci.

1120-rafal_1W wyniku starań rodziny kara śmierci została zamieniona na pozbawienie rang: utratę szlachectwa oraz dziesięcioletnie zesłanie na Syberię. Opiekował się tam zesłańcami, dzielił się z nimi swoimi dobrami, uczył dzieci matematyki, języków, podtrzymywał ich na duchu. Siłą dla niego była modlitwa. Po powrocie z wygnania przyjął obowiązki wychowawcy księcia Augusta Czartoryskieg. W 1877 wstąpił do zakonu karmelitów bosych w Grazu. Święcenia kapłańskie otrzymał 1882 roku w Czernej k. Krakowa, kilkakrotnie był przeorem tego klasztoru. W 1892 roku założył klasztor w Wadowicach i parokrotnie był jego przełożonym. Otaczał opieką chorych, organizował pomoc dla zagrożonych moralnie. Zasłynął jako spowiednik i kierownik duchowy. Żarliwy czciciel Najświętszej Maryi Panny. Zmarł w opinii świętości 15.11.1907 roku Wadowicach. Pochowany został w Czernej ma cmentarzu klasztornym. Beatyfikowany 22.06.1983r. w Krakowie, a następnie kanonizowany 17.11.1991r. w Rzymie.

“Późno umiłowałem”, wyznał św. Rafał Kalinowski. Jednak w pełni zrealizował ideał życia chrześcijańskiego. Najpierw jako człowiek świecki, potem jako kapłan i zakonnik.

Dnia 01.08.1990r. arc. Tadeusz Gocłowski eregował naszą parafię p.w. św. R. Kalinowskiego. Jest to pierwszy święty III RP.